Invallen bij drie horecazaken

zondag 7 juni 2015

Amsterdam - Drie horecazaken in Amsterdam zijn zaterdagavond 6 juni onderworpen aan een uitgebreide integrale controle. Het gaat om ondernemingen aan de Admiraal de Ruijterweg, de Jan van Galenstraat en de Wolbrantskerkweg. Zestien personen zijn aangehouden en er is harddrugs aangetroffen. De controle is onderdeel van de aanpak van gewelddadige liquidaties, waarbij plaatsen waar criminele groeperingen zich mogelijk ophouden worden gecontroleerd. Bij de invallen waren ook het Openbaar Ministerie, gemeente Amsterdam, Defensie, Douane, Inspectie SZW, en de Belastingdienst aanwezig.

De politie stelde aan het begin van de avond een onderzoek in bij dehorecagelegenheid aan de Admiraal de Ruijterweg na een melding dat zich daarmogelijk personen met een vuurwapen zouden bevinden. Een persoon die er vandoorwilde gaan werd buiten aangehouden. Hij had geen vuurwapen bij zich. Tweepersonen zijn binnen aangehouden omdat zij geen identiteitsbewijs konden tonen.Omdat de politie informatie had dat deze horecagelegenheid een ontmoetingsplekis van mensen uit het criminele circuit die extreem geweld niet schuwen, werd inhet pand een uitgebreid onderzoek ingesteld. Binnen werden geen bijzonderhedenaangetroffen.

Rond 22.00 uur vielen arrestatieteams twee horecazaken aan de Jan vanGalenstraat en de Wolbrantskerkweg binnen. Het arrestatieteam ging voorop omdatde politie informatie had over de mogelijke aanwezigheid vanvuurwapengevaarlijke personen op de locaties. Deze invallen vonden plaatsvanwege verdenkingen op illegaal gokken en drugshandel. De controle richtte zichop zowel gasten als op het personeel van de horecagelegenheden. Aan de Jan vanGalenstraat werden twee personen aangehouden in verband met illegaal gokken.Zeven personen zijn aangehouden omdat zij geen identiteitsbewijs bij zichhadden. In de horecazaak aan de Wolbrantskerkweg werdn verdachte aangehoudenomdat hij in het bezit was van harddrugs. Twee personen hadden geenidentiteitsbewijs bij zich en werden daarom aangehouden. In een woning werdharddrugs aangetroffen waarna later op de avond nog een aanhouding verrichtwerd.

De controle is onderdeel van de aanpak van gewelddadige liquidaties, waarbijplaatsen waar criminele groeperingen zich mogelijk ophouden wordengecontroleerd. Er zijn afgelopen maanden diverse gewelddadige liquidaties enschietincidenten geweest in de openbare ruimte. Extreem geweld wordt daarbijniet geschuwd. De politie wil dit geweld stoppen en legt daarom de focus - naasthet opsporen - op het tegenhouden en verstoren van criminele groepen. Onderdeelvan deze focus is het uitvoeren van gerichte controles op plaatsen waar personenuit deze criminele groeperingen zich mogelijk ophouden.

De politie rapporteert haar bevindingen aan de gemeente Amsterdam, teneindete beoordelen of de horecazaken gesloten moeten worden.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Watergang | 112 alarmeringen Watergang | Goedkoop Tanken in Watergang | Supermarkten in Watergang | Weerbericht Watergang